Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
(To pytanie jest wymagane)
   Imię
(To pytanie jest wymagane)
   Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
   Tytuł/stopień naukowy
(To pytanie jest wymagane)
   Afiliacja/Instytucja
(To pytanie jest wymagane)
   e-mail
(To pytanie jest wymagane)
   Czy wystawić fakturę VAT?
(To pytanie jest wymagane)
   Nazwa instytucji/firmy
(To pytanie jest wymagane)
   NIP
(To pytanie jest wymagane)
   Adres instytucji/firmy
(To pytanie jest wymagane)
   Adres do faktury
(To pytanie jest wymagane)
   Jakie są Pana/Pani preferencje żywieniowe?
(To pytanie jest wymagane)
   Czy wyraża Pan/Pani chęć uczestnictwa w uroczystej kolacji?
(To pytanie jest wymagane)
   Czy z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność oczekuje Pan/Pani indywidualnego wsparcia podczas wydarzenia?
   Wsparcie
(To pytanie jest wymagane)
   Oświadczenie o udziale w Jubileuszu
(To pytanie jest wymagane)

   Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celu informowania o przyszłych edycjach konferencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne o ochronie danych”) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

(To pytanie jest wymagane)

   Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w postaci zdjęć lub nagrań wykonanych w trakcie trwania konferencji w celu prezentacji materiałów pokonferencyjnych i promocji przyszłych edycji konferencji w postaci materiałów drukowanych i publikacji na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne o ochronie danych”), zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody oraz zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych